Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk Wangsulan kang trep yaiku?

Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk Wangsulan kang trep yaiku?

Paman Adipati, kula ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk Wangsulan kang trep yaiku?

  1. Ya ngger, daktampa, ora liwat pamujiku tampanana
  2. Ki sanak, menika sinten lan saking pundi?
  3. Pancen bener kaya ngono kuwi kuwajibane duta
  4. Ana wigati apa kowe sowan mrene?
  5. Pakaryan kang becik kudu kalestarekake!

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. Ya ngger, daktampa, ora liwat pamujiku tampanana.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button