Teks utawa paragraph narasi iku titikane

Teks utawa paragraph narasi iku titikane

Teks utawa paragraph narasi iku titikane

  1. nyritakake kedadean sara urut saka wiwitan nganti pungkasan
  2. ngrayu supaya wong sing maca bisa nuruti karepe penulis
  3. menehi bukti-bukti supaya percaya apa sing dikandhakake
  4. panulis mung menehi pawarta wae marang pamaca
  5. Semua jawaban benar

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: A. nyritakake kedadean sara urut saka wiwitan nganti pungkasan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button