Berikutadalah ciri- ciri asam, kecuali?

Berikutadalah ciri- ciri asam, kecuali?

Berikutadalah ciri- ciri asam, kecuali?

  1. mempunyai rasa asam
  2. mempunyai pH lebih kecil dari 7
  3. dapat menetralkan basa
  4. korosif
  5. dapat membirukan kertas lakmus

Berdasarkan pilihan diatas, jawaban yang paling benar adalah: E. dapat membirukan kertas lakmus.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button